Van affectief neutraal naar affectief bewust

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heb ik vaak de term "affectief neutraal benaderen" langs horen komen. Voor mij bleef het een raadselachtig begrip, hetgeen zoiets betekent als: zonder je eigen emoties erin te mengen omgaan met de cliënt. Hoe doe je dat als mens wanneer je overvallen en misschien wel overspoeld wordt door wat je tegenkomt op de werkvloer? 
In Zorg-land is er inmiddels een nieuwe term ontstaan: "affectief bewust benaderen". (info: google) Het uitgangspunt van deze begeleidingsmethode is dat je je als begeleider bewust bent van het cognitieve en emotionele niveau van de cliënt, en tegelijkertijd ook van dat van jezelf.

Uitgaand van dit gedachtegoed biedt REFLECTID een training aan in het kader van bewust worden van jouw patronen als mens en als begeleider. Bewust zijn van je eigen energie-patronen geeft je de mogelijkheid te kunnen kiezen hoe te handelen.

Een ander, niet minder belangrijk, aspect van bewustzijn hebben op hoe jij met je energie omgaat en de mogelijkheden dat anders te doen, is dat je minder snel vermoeid raakt. Deze training helpt bij het in balans krijgen van je energie en vermindert daardoor de kans op oververmoeidheid en burn-out.   

De training omvat een aantal dagdelen die samen een geheel vormen. De introductie is het startpunt. Daarna kan er, in overleg, worden gekozen voor verschillende vervolg thema's.


Bewust van jezelf. Een andere manier van werken

Introductie: Bewustzijn krijgen op eigen patronen

In deze training sta jij centraal. Jij bent immers je gereedschap in de omgang met de cliënten. Als jij goed geluimd in je vel zit zal je andere reacties ontketenen dan wanneer je een zware vracht verdriet of boosheid met je meedraagt. Als jij met je aandacht en energie helemaal aanwezig bent in het 'hier en nu', zal je alles heel anders ervaren dan wanneer je met je aandacht bij een situatie in het verleden bent, of al bij het komende weekend.

Om te begrijpen hoe alles elkaar beïnvloedt is het handig te snappen hoe energieën werken. In deze training gaan we er vanuit dat alles energie is. Ook wij mensen bestaan bij de gratie van energie. Wat je ook doet, denkt of niet doet, hoe je ergens op reageert of niet, het heeft allemaal gevolgen. Sommige mensen zijn wat gevoeliger dan anderen en pikken 'wat er in de lucht hangt' direct op.  Of jij je dat bewust bent of niet, ieder mens is gevoelig voor sferen tussen mensen onderling, in gebouwen, op de werkvloer. Ieder mens zal uiteindelijk reageren op de energie die hij ontmoet, vanuit zijn eigen (energie)patronen.

Mensen met een verstandelijke beperking, die niet zo goed zijn in het weg-redeneren van wat ze ervaren, zullen daardoor veel meer intuïtief en instinctief reageren op de energieën om hen heen. Zij hebben, wellicht onbewust, heel goed door met wie (welke energie) ze te maken hebben en zullen hierop anticiperen.
Voor jou als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking, en ook in je dagelijkse leven is het een verrijking je bewust te zijn hoe het werkt met jouw energie, voor jezelf en in wisselwerking met je medemens. 

Deze training maakt jou ervan bewust hoe jij met je eigen energie omgaat, wat je uitstraalt en hoe jij reageert op situaties en mensen om je heen. Je hiervan bewust te zijn en, indien nodig, te kunnen bijsturen op een manier die voor jou en de ander (client) ten goede komt, is een grote winst voor jezelf en daarmee ook op je werkplek.

De training biedt je inzichten en praktische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt.

 

Opzet van de training Bewust van jezelf. Een andere manier van werken

Er wordt gestart met de introductie. Hierna kan worden ingeschreven op de volgende onderdelen. 

1. Introductie: Bewust-zijn krijgen op eigen patronen

2. Aanwezigheid in hier en nu

3. Afstemmen op de cliënt en inzicht in eigen betrokkenheid

4. Balans tussen nabijheid en afstand

 

Voor de gehele training geldt:

* het is eeninteractieve training 'op maat' waarbij persoonlijke ervaringen centraal staan

* de trainingen worden op locatie gegeven en beslaan één dagdeel per keer

* een dagdeel bestaat uit 3 aaneengesloten uren. Tijden in overleg

* minimum aantal deelnemers 4, maximum 10

* van de deelnemers wordt bereidheid tot zelfreflectie verwacht

* kosten per dagdeel: € 200, exclusief 21% btw. Reiskosten op basis van € 0,20 per kilometer

 

Voor meer informatie neem contact op via het contact-formulier, of bel: 06-10075839

back_06.jpg