Omdat psyche en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, hebben alle eerder genoemde blokkades en therapieën ook hun weerslag op onze lichamelijke gezondheid.

Leven op aarde doe je in, met en vanuit je lichaam. Met je lichaam ben je in staat te voelen en te ervaren, te reageren, te doen en te laten. Je doet het de hele dag. Alles wat je aan ervaringen meemaakt heeft zijn weerslag op je lichaam. Het reageert, gestuurd door je emoties, op jouw manier.

Je lichaam is een afspiegeling van wat je gevormd heeft. Specifieke houdingen en spierspanningen, blokkades, remmingen, maar ook potenties en flexibiliteit komen tot uitdrukking in je lichaamshouding. Andersom is het ook zo dat wat je lichaam meemaakt doorwerkt in je psyche. Vaak blijken mensen weinig lichaamsbesef te hebben. Jammer, want je lichaam kan je zoveel vertellen over jezelf en over hoe je dingen doet.

Door middel van focus op wat je lichaam je vertelt krijg je meer lichaamsbewustzijn. Bewustzijn geeft je de kans en de mogelijkheid om te kiezen. En dus ook om het ánders te doen.

In alle therapeutische technieken waar ik gebruik van maak verweef ik ook het lichaamsbewustzijn van de cliënt. 

back_09.jpg